o Towarzystwie

 • powstanie i cele

  Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 roku.
  Obecnie liczy ponad 60 członków.

 • Majątek

  Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły jest właścicielem następujących nieruchomości oraz majątku ruchomego:

   

 • Zarząd

  Zarząd TPDW wybierany jest co 4 lata. Jego wybór następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym (w zależności od podjętej uchwały) podczas Walnego Zebranie Członków. Nad poprawnością wyborów czuwa Komisja Rewizyjna.

 • Młyn

  Młyn w Grucznie z 1888 roku jest obiektem zabytkowym udostępnionym do zwiedzania.