Zarząd

Zarząd TPDW wybierany jest co 4 lata. Jego wybór następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym (w zależności od podjętej uchwały) podczas Walnego Zebranie Członków. Nad poprawnością wyborów czuwa Komisja Rewizyjna.
 

Zarząd TPDW 2014 – 2018
1. Sylwia Kuklińska- Prezes
2. Sabina Janiszewska - Viceprezes
3. Jarosław Pająkowski - Skarbnik
4. Ewa Dyjach - Sekretarz
5. Witold Hryncewicz - Członek Zarządu (od lipca 2014 r. członkostwo zawieszone)
 
Komisja Rewizyjna
1. Jadwiga Alaba-Wesołowska - Przewodnicząca Komisji
2. Katarzyna Duda-Zauer - Członek Komisji
3. Malwina Dwojacka - Członek Komisji
 
 

Zarząd TPDW 2010 - 2014
1. Włodzimierz Daron / Sylwia Kuklińska- Prezes
2. Sabina Janiszewska - Viceprezes
3. Jarosław Pająkowski - Skarbnik
4. Ewa Dyjach - Sekretarz
5. Krzysztof Cadelski / Witold Hryncewicz - Członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna
1. Jadwiga Alaba-Wesołowska - Przewodnicząca Komisji
2. Danuta Należyta - Członek Komisji
3. Kordian Kaniecki - Członek Komisji
 

 

Zarząd TPDW 2006 - 2010
1. Sabina Janiszewska - Prezes
2. Włodzimierz Daron - Viceprezes
3. Jarosław Pająkowski - Skarbnik
4. Jerzy Ciechalski - Sekretarz
5. Mariusz Felsmann - Członek ZarząduZarząd TPDW 2002 - 2006
1. Sabina Janiszewska - Prezes
2. Włodzimierz Daron - Viceprezes
3. Jarosław Pająkowski - Skarbnik
4. Jerzy Ciechalski - Sekretarz
5. Mariusz Felsmann - Członek Zarządu


Zarząd TPDW 1998- 2002
1. Małgorzata Figas - Prezes
2. Jarosław Pająkowski - Viceprezes
3. Stanisława Kuffel/Sabina Janiszewska - Skarbnik
4. Jerzy Ciechalski - Sekretarz
5. Joanna Breczko/Stefan Łysek - Członek Zarządu

  • zarząd
    zarząd