Majątek

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły jest właścicielem następujących nieruchomości oraz majątku ruchomego: