Sztuczna wyspa rozrodcza dla rybitw jako czynna ochrona gatunków zagrożonych

Jednym z zagrożeń dla gniazdujących na piaszczystych łachach dolnej Wisły ptaków, są ponadnormatywne zrzuty wody we cławku, które często odbywają się w okresie wiosenno-letnim, niejednokrotnie powodując duże straty w lęgach. Skutecznym środkiem, zmniejszającym to negatywne oddziaływanie okazał się pomysł wykupienia i wyremontowania dwóch barek dolnopokładowych o wyporności 25 ton, które wystawione na Wiśle służą jako sztuczne wyspy rozrodcze dla ptaków głównie rybitw rzecznych. Odpowiednio przystosowane barki stanowią miejsca rozrodu ptaków związanych z korytem rzeki. Barki znajdują się pod stałym nadzorem z lądu, posiadają karty rejestracyjne, dokument klasyfikacyjny Polskiego Rejestru Statków, świadectwo pomiarowe oraz świadectwa zdolności żeglugowej. Obiekty są pod stałym monitoringiem przyrodniczym prowadzonym przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

 

Działalne te pełnią nieocenioną funkcję przyrodniczą oraz edukacyjną i jako przykład skutecznej czynnej ochrony gatunków zagrożonych skierowane są do szerokiego grona odbiorców w tym przyrodników, ekologów, uczniów każdego szczebla nauczania, nauczycieli i naukowców oraz inwestorów i przedsiębiorców poszukujących nowych metod kompensacji przyrodniczych w przypadku m .in. konieczności realizacji inwestycji liniowych na dużych rzekach.

Zasięgiem oddziaływania obejmujemy województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie. Korytarze ekologiczne większych rzek Polski i Europy. Jest to skuteczna ochrona różnorodności biologicznej rzeki Wisły i utrzymanie jej ciągłości ekologicznej.