Zasada przyjęcia

 

Członek zwyczajny ma prawo:

  • uczestniczyć w każdej podejmowanej przez Towarzystwo działalności,
  • wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
  • korzystać z wszelkich dóbr Towarzystwa, na zasadach określonych przez Zarząd Towarzystwa,
  • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

 

Jeżeli chcielibyście Państwo należeć do naszego stowarzyszenia to powinniście podjąć następujące kroki:

  • przesłać wypełnioną deklarację członkowską,
  • wpłacić wpisowe - 500 złotych, lub ulgowe - 300 złotych (o wielkości wpłaty decyduje zarząd towarzystwa) ,
  • wpłacić składki na bieżący rok, składka miesięczna - 10 zł.

 

 

Konto: 66 9484 1163 2700 0702 3295 0001
Bank Spółdzielczy w Brodnicy