Zachowanie rodzimych ras zwierząt i czynna ochrona rezerwatów stepowych

Projekt polega na zachowaniu dwóch stad starych ras owiec: wrzosówek i świniarek, które wypasane w rezerwatach kserotermicznych przyczyniają się do ochrony roślinności kserotermicznej oraz promocji rodzimych ras zwierząt gospodarskich objętych dopłatami programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013. W ramach projektu realizowane są następujące działania: wykaszanie i wycinanie rezerwatów, zakup i naprawa pił oraz wykaszarek, usługi pilarzy Zakładu Usług Leśnych, oczyszczanie terenu i zwózka, wypas owiec, pensja pracownika - opiekuna stada, opieka weterynaryjna owiec, zakup siana, słomy i buraków dla owiec, utrzymanie psa pasterskiego rasy Border Colie, budowa i bieżąca naprawa kwater oraz szopy dla owiec, monitoring przyrodniczy miłka wiosennego.


Działania w ramach projektu ukierunkowane są na czynną ochronę przyrody i rodzimych ras zwierząt, dlatego pełnią ważną rolę w systemie ochrony przyrody i są nieocenionym pakietem edukacyjnym skierowanym szczególnie do przyrodników, ekologów, uczniów każdego szczebla nauczania, nauczycieli i naukowców, turystów oraz rolników zainteresowanych dopłatami z programów rolnośrodowiskowych Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.