Wiślana Trasa Rowerowa

Projekt pt. Wiślana Trasa Rowerowa polegał na zebraniu możliwie wszystkich informacji i materiałów dotyczących ścieżek rowerowych ( istniejących, będących w planach bądź w  budowie) na terenie nadwiślańskich gmin i miast wzdłuż Wisły po obu jej stronach na odcinku od Torunia do Gdańska. Zebrany materiał będzie pomocny przy planowaniu wykonania i ewentualnego połączenia wszystkich odcinków ścieżek w całą trasę (drogę) rowerową nad Wisłą od źródeł aż do Gdańska. Projekt finansowany był przez GEF/SGP oraz środki własne Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Sprawozdanie końcowe z prac przekazane zostało do grantodawcy oraz do innych jednostek uczestniczących w projekcie m. in. Towarzystwu "Cyklista" z Przecieszyna.

 

w ramach projektu:

  • zeskanowano arkusze map w skali 1:50 000 w celu stworzenia jednolitej mapy terenów wzdłuż Wisły na odcinku od Torunia do Gdańska
  • na mapie naniesiono rzekę Wisłę, granice nadwiślańskich gmin i miast ich nazwy oraz lokalizację przebiegu ścieżek rowerowych
  • osobiście i za pomocą tradycyjnej poczty przedstawiono informacyjne o Wiślanej Trasie Rowerowej w celu udostępnienia danych.
  • łącznie poinformowano 50 jednostek, instytucji i organizacji działających nad Dolną Wisłą i Żuławach Wiślanych.
  • wykonano zestawienie zbiorcze instytucji wraz z adresami, telefonami i osobami udzielającymi pomocy
  • w formie elektronicznej przygotowano 19 załączników graficznych (map z planów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin i miast, folderów, map i innych materiałów)

Materiały dostępne są również w siedzibie Dyrekcji Zespołu
Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
w Świeciu przy ul. Sądowej 5
plan dojazdu na www.dolnawisla.pl