Tworzenie skansenu uli, ochrona tradycyjnego pszczelarstwa

Projekt finansowany jest przez Fundacją na rzecz Globalnego Środowiska GEF/SGP, Fundacją Wspomagania Wsi, Urząd Miasta w Świeciu, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz ze środków własnych Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły.

 

Utworzenie miniskansenu uli przy Starym Młynie w Grucznie jest pierwszym etapem projektu zakrojonego na szeroką skalą w dziedzinie ochrony tradycyjnego pszczelarstwa na terenie Doliny Dolnej Wisły. Miniskansen powstaje m. in. w celu zagospodarowania terenu przy Starym Młynie oraz ratowania przed zniszczeniem elementów dóbr kultury. Bardzo cząsto, w przypadku "braku nastąpcy" zabytkowe ule są rąbane na opał lub wydawane osobom spoza regionu.

 

Miniskansen bądzie elementem dydaktycznym związanym z regionalną kulturą materialną, bądzie również kolejnym krokiem w kierunku rewitalizacji Starego Młyna i utworzenia rezerwatu kulturowego "Gruczno" . W skład miniskansenu wchodzić bądzie początkowo około 100 uli z rejonu Doliny Dolnej Wisły, zaplecze do przechowywania, renowacji i ich konserwacji, rekonstrukcja drewnianego wozu wądrownej pasieki oraz domu pszczół z ulami i niewielką pracownią. Miniskansen uli bądzie promocją regionu Doliny Dolnej Wisły z innego ującia kulturowego, uatrakcyjni malowniczo położną wieś Gruczno, przyczyni sią do ochrony elementów dóbr kultury charakterystycznych dla regionu.

 

Przed przystapieniem do projektu tworzenia miniskansenu uli przeprowadzono sondaz z 70 pszczelarzami posiadajacymi pasieki na terenie Doliny Dolnej Wisly. Analize zebranego materialu przedstawiono w formie dokumentu Adobe Acrobat PDF.