Szkolenie 5/5 w zakresie ochrony środowiska nt. przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu

5 listopada 2019 r. godz. 9.30 – 14.30
Gruczno ul. Młyńska 4, Stary Młyn

Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły przy wsparciu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Zajęcia stacjonarne nt. zmian klimatycznych współczesnych

1. Potrzeba racjonalnej gospodarki odpadami w kontekście zmian klimatu

2. Zmiany zasięgów roślin, zwierząt i mikroorganizmów jako skutek ocieplenia klimatu. Konsekwencje dla ludzi.

3. Zmiany klimatu a ekstremalne zdarzenia pogodowe – konsekwencje dla gospodarki i społeczności ludzkiej.

4. Hydrologiczne konsekwencje współczesnych zmian klimatu w Europie Środkowej (z uwzględnieniem Ziemi Świeckiej)

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Milecka, dr hab. Andrzej Araźny

Czas trwania ok. 5 godz. Przewidziana przerwa kawowa i obiadowa.

Szkolenie ma na celu uświadomienie skali zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, poprzez przystępną prezentację najnowszych wyników badań naukowych na ten temat. Pokazanie praktycznych możliwości zachowań przeciwdziałających niepożądanym zjawiskom, wpłynie na postawy społeczności lokalnych współcześnie i w przyszłości.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu Pobierz

Plakat informacyjny Pobierz