Owoce jabłoni z Chrystkowa

 (fot. R. Gonia)

  • Piękna z Boskop
    Piękna z Boskop
  • Sztetyna Zielona, Żółta
    Sztetyna Zielona, Żółta
  • Jacob Fischer (Reneta Baumana)
    Jacob Fischer (Reneta Baumana)
  • Kronselska
    Kronselska
  • Malinowa Oberlandzka
    Malinowa Oberlandzka
  • Szara Reneta
    Szara Reneta
  • Kantówka Gdańska
    Kantówka Gdańska
  • Sztetyna
    Sztetyna