Najlepszy produkt Turystyczny Regionu 2008

Najlepszy produkt Turystyczny Regionu 2008 Festiwal Smaku w Grucznie