Ekspertyzy przyrodnicze

  Wykonujemy :

  • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
  • Dokumentacje projektowanych obszarów chronionych
  • Plany ochrony rezerwatów przyrody
  • Opinie i analizy biegłych sądowych i biegłych z listy wojewody w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

Cena usługi jest każdorazowo ustalana na drodze negocjacji i zależy od zakresu podejmowanego przedsięwzięcia.
Kontakt:  zarząd@tpdw.pl