Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły

e-sklepik » Nowości|e-sklepik » Wydawnictwa naukowe

Cena:27.50

Strony:  115
Ilustracje: 38
Zdjęcia:  43
Mapy: 9
Oprawa: miękka

W książce zawarte są materiały (z dwóch konferencji popularnonaukowych) podzielone na rozdziały:

  1. Środowisko geograficzne (4 artykuły),
  2. Środowisko przyrodnicze (9 artykułów),
  3. Działania w ramach czynnej ochrony przyrody (5 artykułów),
  4. Dziedzictwo kulturowe Doliny Dolnej Wisły i okolic (4 artykuły).