Warsztaty przyrodnicze

ORGANIZATORZY 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Eko Centrum Haliantus z Gniewa zapraszają na dwudniowe warsztaty przyrodnicze składające się z sesji teoretycznej (8 godzin wykładów, prezentacji i zajęć praktycznych) oraz sesji terenowej (jednodniowej wycieczki autokarowo-pieszej po dolinie dolnej Wisły).

UCZESTNICY  WARSZTATÓW

Warsztaty skierowane są dla społeczności lokalnej, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników lasów państwowych, biur turystycznych, miłośników ochrony przyrody, krajoznawstwa oraz pozostałych mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SESJA  TEORETYCZNA

Wykłady będę okazją do zdobycia wiedzy ekologicznej z zagadnień ochrony przyrody i krajobrazu w dolinie dolnej Wisły. Uczestnicy nauczą się obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie, nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać podczas samodzielnych wypraw lub wycieczek grupowych. Uczestnikom będzie przekazana wiedza na temat działalności i funkcj-onowania parków krajobrazowych w strukturach administracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SESJA  TERENOWA

Podczas wycieczki terenowej uczestnicy zobaczą ciekawe miejsca w dolinie dolnej Wisły, zwiedzą obiekty przyrodnicze, historyczne i kulturowe, przejdą ścieżki dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Sesja ta będzie okazją do poznania istoty ochrony i funkcjonowania przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

TERMIN,  MIEJSCE  + ZGŁOSZENIE

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach (naborach):
I 29-30.09.2014 r. i II 2-3.10.2014 r. Wykłady odbędą się w Otwartej Strefie Twórczej w Grucznie w Starym Magazynie GS przy ulicy Wojska Polskiego 7  (wjazd przez bramę naprzeciwko Kościoła). Zgłoszenie na termin I prosimy przesłać do 26.09.2014 r., zgłoszenie na termin II należy przesłać do 1.10.2014 r. do godz. 10.00 na adres dolwislapark@poczta.wp.pl lub faksem na numer (52) 33 15 000 Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

KONTAKT  

Osobą do kontaktu w sprawie zgłoszeń, programu i innych kwestii organizacyjnych jest Robert Gonia st. specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych ZPKChiN tel. kom. 501 147 824
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie,
tel./fax (52) 33 15 000  
www.dolnawisla.pl       
www.facebook.com/ZPKChiN      
www.heliantus.org

Pobierz formularz zgłoszenia udziału w warsztatach (doc, 857 kb)

Pobierz program warsztatów przyrodniczych (pdf, 30 kb)