Proekty Archiwalne

  • Przywracanie uprawy starych gatunków zbóż nad Dolną Wisłą

    Ratowanie roślin użytkowych w miejscu ich pierwotnego występowania ("in situ") jest najskuteczniejszą metodą ochrony zasobów genowych. Zasoby genowe roślin użytkowych to wszystkie gatunki, formy, odmiany roślin uprawianych przez człowieka łącznie z ich dzikimi przodkami.

  • Wykonanie katalogu torfowisk

    W celu realizacji projektu zakupiono zdjęcia lotnicze pharowskie (w skali 1:26.000), na podstawie których sporządzono kilkadziesiąt fotomap oraz wykonano ponad 1.500 zdjęć lotniczych ukośnych i nachylonych.

  • Wytyczenie szlaku rowerowego

    Na początku 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły przystąpiło do realizacji projektu wytyczenia i oznakowania czarnego szlaku rowerowego po Dolinie Dolnej Wisły. Projekt sfinansowany został przez środki własne Towarzystwa oraz środki Ministerstwa Gospodarki Departamentu Turystyki.