"Ford Motor Company", rok 2000

Druga nagroda w prestiżowym konkursie "Ford Motor Company" w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego w 2000 roku za "Odtwarzanie zabytkowej zagrody pomennonickiej" w Chrystkowie. Projekt zgłoszony wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły.